Informácie o nás

Archa je Stredisko evanjelickej Diakonie. Nezisková organizácia. Účelové zariadenie cirkvi.Stredisko Archa bolo založené v roku 2006. Svoju aktívnu činnosť sme začali v roku 2011. Uchádzali sme sa spolu s klubom mamičiek Kinder-ko o projekt na vybudovanie detské ihriska. Náš projekt nebol vybraný. Našou ďalšou aktivitou bolo zriadenie banky kompenzačných pomôcok. Z prostriedkov, ktoré získame by sme chceli budovu postupne zrekonštruovať a vytvoriť chránenú dielňu, vytvoriť miesto, kde sa budú stretávať ľudia všetkých vekových kategorií.